Free Chess Traps

Kategori Arşivi: ‘Javascript’

Javascript – Switch Case Deyimi

Javascript – Switch Case Deyimi

Birden fazla şartlı işlemlerde kullanılan bir yapıdır.Şartlar case’den sonra yazılır ve iki nokta üst üste konur.Her case’den sonra break yazmak zorundasınız.Default’tan sonraki kodlar case’lerde olmayan şartların oluşması durumda icra edilir.Yani değilse veya bu şartların dışında ise anlamında kullanılabillir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
switch (new Date().getDay()) {
  case 0:
    day = "Pazar";
    break;
  case 1:
    day = "Pazartesi";
    break;
  case 2:
    day = "Salı";
    break;
  case 3:
    day = "Çarşamba";
    break;
  case 4:
    day = "Perşembe";
    break;
  case 5:
    day = "Cuma";
    break;
  case 6:
    day = "Cumartesi";
}

document.getElementById("demo").innerHTML = "Bugün " + day;

</script>
</body>
</html>

Switch Case Deyimi Çoklu Multiple Kullanım

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>function theTest(val) {

 var answer = "";

 switch( val ) {
  case 1: case 2: case 3:
   answer = "Low";
   break;
  case 4: case 5: case 6:
   answer = "Mid";
   break;
  case 7: case 8: case 9:
   answer = "High";
   break;
  default:
   answer = "Değer aralığında yok.?";
 } 
 return answer; 
 }

 alert(theTest(2));

</script>
</body>
</html>
Kategori Javascript
25.06.2016
1976 Okunma

Javascript – İf Else Kullanımı

Bir program yazarken karar vermeniz gereken yerler olabilir. Karar verilmesi gereken yerlerde (if/Else) diğer adıyla Eğer program kontrol deyimini kullanmamız gerekecektir. Bu ksımda öncelikle if kullanımı arkasından ise if else kullanımına değineceğiz.

if (şart){
Eğer şart doğruysa yapılacak işlemler
}

Javascript İf Kullanımı

<script type="text/javascript">
<!--
var yas= 20;
if(yas > 17) {

  document.write("<b>Ehliyet alma için uygunsunuz</b>");

}
//-->
</script>

Javascript İf Else Kullanımı

<script type="text/javascript">
<!--
var yas= 20;
if(yas > 17) {

  document.write("<b>Ehliyet alma için uygunsunuz</b>");

} else {

   document.write("<b>Ehliyet alma için uygun değilsiniz.</b>");
}
//-->
</script>

Javascript İf…Else… İf Kullanımı

 
<script type="text/javascript">
<!--
var kitap= "matematik";

if( kitap== "tarih" ){

  document.write("<b>Tarih Kitabı</b>");

}else if( book == "matematik" ){

  document.write("<b>Matematik Kitabı</b>");

}else if( book == "Ekonomi" ){

  document.write("<b>Ekonomi Kitabı</b>");

}else{

 document.write("<b>Bilinmeyen Kitap</b>");
}
//-->
</script>

Kategori Javascript
25.06.2016
2735 Okunma

Javascript Operatörler

ARİTMATİKSEL OPERATÖRLER

Basit matematiksel işlemlerin yapılabildiği bunlar toplama,çıkarma,bölme,çarpma operatörler olarak karşımıza çıkar.

<script type="text/javascript">

	var a = 33;
	var b = 10;
	var c = "Test";
	var altsatir = "<br />";

	document.write("a + b = ");
	sonuc = a + b;
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);
	document.write("a - b = ");
	sonuc = a - b;
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("a / b = ");
	sonuc = a / b;
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("a % b = ");
	sonuc = a % b;
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("a + b + c = ");
	sonuc = a + b + c;
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	a = a++;
	document.write("a++ = ");
	sonuc = a++;
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	b = b--;
	document.write("b-- = ");
	sonuc = b--;
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);
</script>

KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ

Karşılaştırma operatörleri belli şartların sağlanıp sağlanmadığını belirlemek amacıyla kullanılır. Örneğin bu şuna eşit mi ?, değil mi ?,küçük mü ? ,büyük mü ? gibi.

<script type="text/javascript">

	var a = 10;
	var b = 20;
	var altsatir = "<br />";

	document.write("(a == b) => ");
	sonuc = (a == b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir); 


	document.write("(a < b) => ");
	sonuc = (a < b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("(a > b) => ");
	sonuc = (a > b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("(a != b) => ");
	sonuc = (a != b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("(a >= b) => ");
	sonuc = (a >= b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("(a <= b) => ");
	sonuc = (a <= b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);
 
</script>

MANTIKSAL OPERATÖRLER

Bu operatörlere örnek olarak AND(VE),OR(VEYA) operatörleri gösterilebilir. Javascript operatörler kısmında önemli bir yere sahiptir.

&& >> VE OPERATÖRÜ

|| >> VEYA OPERATÖRÜ

<script type="text/javascript">
 
	var a = true;
	var b = false;
	var altsatir = "<br />";

	document.write("(a && b) => ");
	sonuc = (a && b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("(a || b) => ");
	sonuc = (a || b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("!(a && b) => ");
	sonuc = (!(a && b));
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);
 
</script>

ATAMA OPERATÖRLER

Bu operatörlerin kullanımı ekleme,çıkarma,bölme,çarpma işlemlerini ve değişkenin kendisini kullanarak bir değişkene değer atamak amacıyla kullanılır.

<script type="text/javascript">
	<!--
	var a = 33;
	var b = 10;
	var altsatir = "<br />";

	document.write("Değer => (a = b) => ");
	sonuc = (a = b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("Değer => (a += b) => ");
	sonuc = (a += b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("Değer => (a -= b) => ");
	sonuc = (a -= b);
	document.write(sonuc); 

	document.write(altsatir);

	document.write("Değer => (a *= b) => ");
	sonuc = (a *= b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("Değer => (a /= b) => ");
	sonuc = (a /= b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

	document.write("Değer => (a %= b) => ");
	sonuc = (a %= b);
	document.write(sonuc);
	document.write(altsatir);

//-->
</script>

ÇEŞİTLİ OPERATÖRLER

Kullanılan bu operatörde dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Eğer ifade doğruysa ilk değer,eğer ifade yanlışsa ikinci değer kullanılır.

<script type="text/javascript">
 
var a = 10;
var b = 20;
var altsatir = "<br />";

document.write ("((a > b) ? 100 : 200) => ");
sonuc = (a > b) ? 100 : 200;   
document.write(sonuc);
document.write(altsatir);

document.write ("((a < b) ? 100 : 200) => "); 

sonuc = (a < b) ? 100 : 200;
document.write(sonuc);
document.write(altsatir);

</script>
Kategori Javascript
25.06.2016
1911 Okunma