Free Chess Traps

Satranç Notasyon Yazımı

Kategori Satranç
27.10.2016
4899 Okunma
satranç-notasyon-örnek

Satranç oyununun hamle hamle yazılmasına notasyon denir. Satrançta notasyon tutulması geçmişte oynanmış olan oyunları günümüze aktardığı gibi günümüzde oynanan oyunları da geleceğe taşımamıza neden olur. Hamlelerin kaydedilmesi olan notasyon olmasaydı, satranç teorisinden söz etmek mümkün olmazdı. Notasyon özel olarak hazırlanmış notasyon kağıtlarına yazılır.
Satrançta oyunların nasıl yazıldığını ve nasıl okunduğunu bilmek bazı yararlar sağlar. Turnuvalarda oyunların yazılması yani notasyon tutulması zorunludur. İlerlemek için kitap ve dergilerde yayınlanan bilgileri ve oyunları izlemek gerekir. Her oyuncu kendi oyunlarını zaman zaman inceleyerek hatalarını öğrenmelidir.
Biz burada Uluslar arası Satranç Federasyonunun (FIDE) 1977 yılında Ocak 1981 ‘ den geçerli olmak üzere kabul ettiği ve Türkiye Satranç Federasyonunun yayınladığı kitaplarda uyguladığı notasyon bilgilerine yer vereceğiz.
Notasyon tutulurken aşağıda göreceğimiz gibi bazı kısaltmalar kullanılmaktadır.
Satrançta hamleri kaydetmek için işte bu cebirsel notasyonu kullanırız. Günümüzde kullandığımız kısaltılmış notasyon maçları yazmak ve incelemek için oldukça elverişlidir. Aşağıda notasyon için gerekli bilgiler yer alıyor.
Satranç tahtası 8 yatay ve 8 düşey sıradan oluşur. Yataylar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8‘e kadar numaralandırılır. Düşeyler de a, b, c, d, e, f, g, h şeklinde isimlendirilir.

Yukarıdaki diyagramda a, b, c, d, e, f, g, h, harflerinden oluşan 8 dikey ile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları ile belirtilen 8 yatayın kesişmesi sonucu 64 kareden oluşan bir tahta görülmektedir. Her kareye önce harf sonra sayı olmak üzere bir harf ve rakamdan oluşan bir isim verilmiştir.  Örneğin; 5 sayısı ile e harfinin kesiştiği karenin adı: e5’tir. Bunun gibi diyagramdaki 64 karenin ayrı ayrı adları oluşmuştur. a1, b2, h8 gibi. Kare isimlerinde önce harf sonra sayı belirtilmelidir.
Şimdi satranç taşlarının notasyondaki kısaltmalarını görelim.

 • Piyon dışındaki taşlar için baş harflerinden oluşan kısaltmalar kullanılır.
  Ş = Şah, V = Vezir, K = Kale, F = Fil, A = At. Piyon için herhangi bir kısaltma yoktur.
 • Birde yabancı dildeki kitapları incelerken veya internette satranç oynarken karşılaştığımız uluslar arası kısaltmalar vardır. Bunları da öğrenirsek en azından gerek internet ortamında ve gerekse yabancı dildeki kitaplara bakarken daha kolay anlama imkanı elde ederiz. Şimdi kısaca bunları da gösterelim.

Şah = K, Vezir = Q, Kale = R, Fil = B, At = N harfleri kullanılarak belirtilir.Yine burada piyonlar için herhangi bir kısaltma yapılmaz, sadece gittikleri karenin adı yazılır veya bir taşı alacaksa bulunduğu karenin harfi x işareti ve alınan taşın bulunduğu karenin adı yazılır. Örneğin; d3karesinde bulunan bir piyon e4 karesindeki bir taşı alıyorsa dxe4 şeklinde yazılır.

 • Bir hamleyi belirtirken hangi taşın nereye gittiğini yazmak yeterlidir.
  Ae5: Atın e5 karesine gittiğini gösterir.
 • Piyonlar için sadece gidilen yer belirtilir.
  e4: e4 karesine piyonun gittiğini gösterir.
 • Eğer aynı kareye iki taş gidebiliyorsa o zaman taşların farklı olan konumları yazılır. Aynı yatayda iseler düşeyleri, aynı düşeyde iseler yatayları, farklı düşey ve yataylarda ise düşeyleri belirtilir.
 • Örneğin:
  a1‘de ve h1‘de duran kalelerden a düşeyinde olanı d1 karesine gitmişse Kad1 şeklinde yazılılr.a1‘de ve a5‘te duran atlardan 5. yataydaki b3‘e gitmişse A5b3 şeklinde yazılır.g6‘da ve f3‘te duran atların ikisi de e5 karesine gidebilir. g6‘daki atın hareketi için Age5 ve diğer atın hareketi için Afe5 kullanılır.

Taş yerken, alan taşın ismi ile gidilen yerin arasına x işareti konulur.
Vxd3: Vezir d3 karesine gitmiştir ve oradaki bir taşı yemiştir.

  • Piyon taş alırken, piyonun bulunduğu düşey belirtilip x işaretinden sonra gittiği yer yazılır.
   exc4: e düşeyindeki piyon c4‘e gelerek bir taş yemiştir.
  • Eğer bir piyon geçerken taş almışsa gidilen yer yazılıp sonuna  e.p. yazılır. (e.p.: en passant)
   (dxc6 e.p.)
   : d sütunundaki piyon c6‘ya gelirken geçerken almıştır.
 • Şah çekilince hamlenin sonuna + işareti konulur.
  Fg3+: Fil g3′e gelerek şah çekmiştir.
 • Piyon terfisinde, piyonun gittiği son kareden sonra terfi etiği taş yazılır.
  g8V: Piyon g8‘e gelerek vezire dönüşmüştür.
 • Kısa rok için 0-0, uzun rok için 0-0-0 kullanılır.
 • Beraberlik teklifleri, yapılan hamleden sonra = konularak belirtilir.
 • Mat için hamleden sonra ++veya # işaretleri konulur.

Kaynak : http://ayyildizsantranc.tr.gg/

satranç-notasyon-örnek 3

satranç-notasyon-örnek 3

satranç-notasyon-örnek 2

satranç-notasyon-örnek 2

satranç-notasyon-örnek 1

satranç-notasyon-örnek 1

Comments of this post

flexkod

flexkod
19 Nisan 2017

Pat Notasyonu yazılırken hamle Va5 olsun

Va5 1/2 – 1/2 Pat şeklinde notasyon kağıdına yazılır.

flexkod

flexkod
19 Nisan 2017

Geçerken alma notasyonu ise şu şekilde yazılır. Piyon sanki bir çıkmış gibi o piyon diğer piyon tarafından alınır.

exd5 gibi mesela.

%d blogcu bunu beğendi: