Free Chess Traps

Javascript – Değişkenler

Kategori Javascript
18.06.2016
1418 Okunma

Değişkenlerin diğer dillerde olduğu gibi javascripte de yeri oldukça geniştir. Dışarıdan alınacak ve program içerisinde kullanılacak olan değerleri program içerisinde saklamak amacıyla kullanılırlar.

Değişken tanımlarken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Metinsel ifadeler tanımlanırken ister bir kelime isterse bir krakter olsun çift tırnak veya tek tırnak kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir.


var surname="Kemal";   // Doğru

var surname='Kemal'   // Doğru

var surname=Kemal    // Yanlış

2. Büyük ve küçük harf ayrımına dikkat etmelisiniz.(case sensitivity). Örnek vermek gerekirse surname,SURNAME,Surname bu üç değişken de birbirinden farklı değişkenlerdir.


var surname="Kemal";   // Doğru

var SURNAME='Kemal'   // Doğru

var Surname=Kemal    // Yanlış

3.Değişkenler isimleri sayı ile başlayamaz ama sayi ile devam edebilir. Harf ve _ ile başlayabilir. Örnek vermek gerekirse surname(doğru),12surname(yanlış),_surname(doğru)


var surname="Kemal";   // Doğru

var 12surname='Kemal'  // Yanlış

var _surname=Kemal   // Doğru

4. Javascripte kullanılan komut listesinden bir kelime kullanılamaz.

for,switch,while gibi…

DEĞİŞKEN TANIMLAMAK VE DEĞER ATAMAK

Javascripte değişken tanımlarken ister değişkenin tanımlandığı satırda ister program kod bloğu içerisinde değer ataması yapılabilir.


var k=10;    // Tek satırda tanımlama yapılır.

var l;     // İlk satırda tanımlama yapılır.

i=10;     // İkinci satırda tanımlama yapılır.

DEĞİŞKENLERİN GLOBAL VE LOCAL OLARAK TANIMLANMASI

<script language="javascript">

var adi="Mehmet";  //Global Tanımlama

function yazdir() { 
var adi="Kemal";  //Local Tanımlama
document.write(adi); //Kemal
}

document.write(adi); // Mehmet

</script>

DEĞİŞKENLERDE VERİ TÜRLERİ

Javascripte veri türlerini kategoride toplayabiliriz. Bunlar aşağıda listelenmiştir.

NUMBER VERİ TÜRÜ

Rakamları ve sayıları kapsayan veri türü olarak nitelendirilebilir. Tam sayılar,ondalıklı sayılar bunlara örnektir.

<script language="javascript">

var k1=45;  //Tam Sayı

var k2=0xB;  // 16'lı sayı sistemi

var k3=1.75; // Ondalıklı sayı sistemi

</script>

BOOLEAN VERİ TÜRÜ

Bu veri türü varlık/yokluk,evet/hayır,doğru/yanlış gibi işlemlerin yapılabilmesi için geliştirilmiştir.İki değer alabilir. True ve False.

<script language="javascript">

var k=true;  // Değişken içeriği True değerini alır

var l=false;  // Değişken içeriği False değerini alır

</script>

STRİNG VERİ TÜRÜ

Bu veri türü metinsel ifadelerin kullanılması (örneğin bir isim,bir şehir,bir krakter gibi) metinsel işlemlerin yapılabilmesi için geliştirilmiştir. Çift veya tek tırnak içerisinde tanımlanlanır.

<script language="javascript">

var adi="Okan";  // Değişken içeriği Okan değerini alır

var soyadi="Kaçak";  // Değişken içeriği Kaçak değerini alır

</script>

DEĞİŞKENLERDE VERİ DÖNÜŞÜMÜ

Javascripte veri dönüşümü diye özel bir kavram veya özel bir kod yoktur. Değişken hangi veri türüne ait değeri en son aldıysa veri türü de o olmuş olur.

<script language="javascript">

var adi="Okan";  // Değişken içeriği Okan değerini alır. Sayısal.

adi=123; // Değişken içeriği 123 değerini alır. Metinsel.

</script>

Comments of this post

Henüz yorum bulunmuyor!

%d blogcu bunu beğendi: